The Buddy program is an opportunity for you to expand your horizon and experience exchange at home, and a great way to get to meet both local and international students. At the same time, the many events ESN and Buddy Bergen have in store will surely make your semester a fun and busy one! 

New this Spring 2018 semester: Pick your own Buddy!*

Bli en Buddy!

(for the English version, scroll further down the page)

Hvem kan bli Buddy?

  • Norske studenter
  • Internasjonale studenter som har bodd i Norge (helst Bergen) minst et semester
  • Andre som ikke er studenter kan bli en Buddy dersom vi godkjenner det og må sende oss en epost i forkant av registrering.
     

Hvorfor trenger vi Buddies?

Hvert år kommer mer enn 1000 internasjonale studenter fra hele verden til Bergen som ønsker å bli kjent med byen og den norske kulturen. Dette ønsker vi å hjelpe til med! Buddy Bergen gir DEG muligheten til bli kjent med nye, interessante mennesker og spennende kulturer. Det er også en utmerket sjanse til å være turist i egen by. I tillegg er det en fantastisk mulighet til å lære og praktisere et nytt språk. Har du lyst å bli bedre i spansk, fransk, engelsk eller kanskje kinesisk? Å ha venner i utlandet er også en fordel når du skal reise eller eventuelt selv dra på utveksling i fremtiden.

Hva forventer ESN Bergen av en Buddy?

Det vil være opp til hver enkelt buddy-par og Buddy-gruppe å planlegge aktiviteter og når dere skal møtes. Vi forventer allikevel at du som Buddy tar initiativ til møte din internasjonale student minst fire ganger i løpet av semesteret. Samtidig har ESN og ESN Buddy mange kjekke arrangementer gjennom semesteret som du kan ta din Buddy med på! Hvis du har studert i utlandet husker du gjerne fra din egen utvekslingsopplevelse at det å bli kjent med lokale studenter kan være utfordrende. Vi oppfordrer derfor Buddiene til å introdusere sin internasjonale student til andre norske studenter.

Registrering (registrering for vårsemesteret 2018 TBA)

→ *Buddy-par (ÅPENT NÅ)
Som en-til-en Buddy, er du i direkt kontakt med en international student. Du velger selv hvem du vil være Buddy til utifra deres anonyme profilbeskrivelser. Du kan være Buddy til flere (maks. 4) internasjonale studenter.

OBS! Pass på at du skriver inn riktig e-mail!
Registrer deg her
 
→ Gruppe-Buddy (ÅPENT NÅ - stenger 19. Januar)
I Gruppe-Buddy blir du satt inn i en gruppe med en eller to lokale studenter og flere internasjonale studenter. Gruppe-ordningen er et godt alternativ til en-til-en Buddy for de som trives bedre i en gruppe sammenheng.  
 
 
Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt på email: [email protected]

Du kan også sjekke ut Facebook-siden vår her for oppdatering og events.   

______________________________________________________________________________________________________________________________

Become a Buddy!

Who can be a Buddy?

  • Norwegian students.
  • International students that have lived in Norway (preferably Bergen) for at least one semester.
  • Non-students might also be accepted, but please send us an e-mail before you register.

Why do we need Buddies?

Every year more than 1000 international students from all over the world arrive in Bergen - excited to get to know the city and the Norwegian culture. Buddy Bergen offers YOU the opportunity to meet exciting new people along with interesting cultures. It's the ultimate experience of being a tourist in your own city. Moreover, what better way is there to practice or learn Chinese, Italian, English or maybe Spanish? Having a friend abroad is also an advantage when travelling, or maybe when you take the leap and become an exchange student yourself. 

What does ESN Bergen expect from their Buddies?

It will be up to both of you or your group to plan what activities to do and when you would like to meet. However, we do expect Buddies to take the initiative to meet their international student at least four times during one semester. ESN and Buddy Bergen will also have many fun activities throughout the semester that you can bring your Buddy to! If you already had one, you might remember from your own exchange experience that getting to know the local students can be quite challenging. We therefore encourage you as a Buddy to introduce the international student to other Norwegian students.

Registration 

→ *Buddy-pair (NOW OPEN)
In a Buddy pair, you pick your own Buddy to be matched with by viewing their anonymous profile. 

NB! Make sure you write in your e-mail correctly!
Sign up here
 
→ Buddy group (NOW OPEN - closes on 19th January)

In a Group-Buddy, you are put into a group with one or two more local students and several international students. The group-option is a great alternative for one-on-one Buddy for those that prefer being in a group setting.

Sign up here

If you have any questions, please contact us on [email protected]

Feel free to check out our Facebook page for updates and events!